Telur tetas merupakan unsur pokok dalam kesiapan penetasan telur tetasdapat mengakibatkan kegagalan dlm penetasan.untuk itu dalam mempersiapkan telur tetas ini harus mengikuyi kriteria dan persaratan yang sudang d tetap kan.
Hendakya pada setiap perlakuan telur tetas di perlakukan dengan hati2.perlakuan telur yang kasar seperti d goyang dan d kocok dapat menyebadkan terjadiya kematian embrio pada minggu ke-2 hinga mingu ke-4.
Cara-cara penagani telur
tetas
1.Pencucuian telur tetas
2.Peyimpanan telur
3.penempatan telur tetas dalam mesin tetas
4.Peneropongan telur tetas.

Iklan